Werkwijze

Je meldt je aan via het contactformulier op de website of telefonisch via het centrale aanmeldpunt van Psychologen Almere Stad (PAS) 036-5247112. In een telefonisch gesprek nemen we kort je klachten door en plannen we de eerste sessie, de intake, in*. Indien je via je werkgever en na contact met ARQ IVP bij mij bent aangemeld, zal ik telefonisch contact opnemen om je eerste afspraak in te plannen.

 

De intake duurt 45 tot 60 minuten. Hierin bespreken we je klachten en jouw doel(en) voor de behandeling. Bij de intake neem je een ID bewijs, je verzekeringsnummer en eventueel de verwijzing van je huisarts mee.

 

Passend bij jouw klachten en doelen wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Dit wordt in de tweede sessie besproken en de behandeling gaat van start. De verwachte duur van de behandeling is in het behandelplan vastgelegd.

 

Bij de start, na afloop en eventueel halverwege vul je een vragenlijst in om je herstel te monitoren. Gedurende de behandeling staan we regelmatig stil bij je vooruitgang en de dingen die goed gaan.

 

We sluiten de behandeling af met een terugvalpreventieplan. 

 

*De sessies worden ingepland op maandag, donderdag of vrijdag in de praktijk in Almere. Het intake gesprek kan, indien gewenst, plaatsvinden d.m.v. videobellen. Een standaard behandelsessie duurt 45 minuten. Bij behandeling met EMDR kunnen we de behandelduur per sessie uitbreiden.